INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1. Pardavėjas – MB „Skirtingi“, juridinio asmens kodas 304897568, registruota buveinė:
Pavilnionių g. 10-44, 12137 Vilnius, adresas korespondencijai: Buivydiškių g. 22, 07195 Vilnius,
telefono numeris: +370 648 91 602, el. paštas info@differentwe.com.
2. Internetinė parduotuvė – www.differentwe.com internetinėje svetainėje esanti elektroninė
parduotuvė, priklausanti Pardavėjui.
3. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs arba užsisakęs Prekių Internetinėje parduotuvėje.
4. Prekė – Pirkėjo, Pardavėjui priklausančioje Internetinėje parduotuvėje užsakyta Prekė ar Prekės.
5. Siuvimo paslauga – Pardavėjo teikiama paslauga, Internetinėje parduotuvėje nupirktą Prekę
pritaikant individualiems Pirkėjo poreikiams.
6. Taisyklės – Internetinės parduotuvės taisyklės, taikomos Pirkėjui lankantis ar pateikiant
užsakymą Internetinėje parduotuvėje.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių užsakymo Internetinėje parduotuvėje, jei jis nėra
susipažinęs su Internetinės parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra
susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas Prekes, jis patvirtina savo
pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai
nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu
būdu, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis
Internetinės parduotuvės Taisyklėmis.
2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino
su Internetinės parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba pildyti Taisykles. Naujosios Taisyklės
įsigalioja jas paskelbus Internetinėje parduotuvėje.
4. Šalių santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

III. UŽSAKYMO PATEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
1. Pirkėjui suformavus Prekių krepšelį Internetinėje parduotuvėje ir įvykdžius visus užsakymo
žingsnius, kurių paskutinis yra apmokėjimas, laikoma, kad Pirkėjas pateikė Pardavėjui užsakymą.
2. Užsakymas apmokamas banko pavedimu.
3. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje.
4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie
Užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui, jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
5. Pardavėjas pasilieka teisę patvirtinti ir vykdyti tik tuos užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai
pateikti Prekių įsigijimui ir (arba) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant užsakymo
pristatymo būdą, vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.).
6. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Internetinės parduotuvės duomenų bazėje remiantis
Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo
termino.

IV. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS
1. Kiekvienos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės Internetinėje
parduotuvėje.
2. Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad Prekės, esančios
Internetinėje parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamos elektroninės laikmenos (telefono, kompiuterio)
ypatybių.
3. Pirkėjas elektroniniu būdu pateikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje, už Prekę
įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Internetinėje parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.
5. Pardavėjas parduoda Prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui
perduotos Prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia
nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu Pardavėjui, o šis įsipareigoja imtis visų
veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo, ar jo vardu
veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjui per protingą, su Pirkėju suderintą terminą,
trūkumų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse numatyta tvarka.

V. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA
1. Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Lietuvoje pristatomos per 13 darbo dienų, siuntos į
užsienio valstybę išsiunčiamos per 13 darbo dienų, o jų gavimo terminas priklauso nuo
transportavimo spartos į pasirinktą šalį. Karantino metu užsakymo terminai yra preliminarūs.
2. Internetinėje parduotuvėje užsakytas Prekes Pirkėjas gali atsiimti NEMOKAMAI DifferentWe
salone, esančiame adresu: Buivydiškių g. 22, 07195 Vilnius. Prekių atsiėmimo salone laiką būtina
suderinti iš anksto telefonu +370 648 91 602.
3. Internetinėje parduotuvėje užsakytos Prekės Lietuvoje siunčiamos į Pirkėjo pasikrintą LP
EXPRESS siuntų savitarnos terminalą. Pristatymo mokestis į savitarnos terminalą – 3,5 Eur.
4. Neatsiėmus siuntos nustatytu laiku iš siuntos terminalo, Pirkėjas padengia Pardavėjui išlaidas,
susijusias su papildomu Prekės išsiuntimu (3,5 Eur – už kiekvieną pakartotinį išsiuntimą).
5. Prekės į užsienį pristatomos į užsienio pašto skyrius. Prekių siuntimo į užsienį kaina – 10 Eur.
Mokesčius, susijusius su importo procedūromis kitoje šalyje, sumoka Pirkėjas.

VI. TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA
1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties
(grąžinti tinkamos kokybės Prekę) per 14 dienų nuo Prekės gavimo. Pirkėjas privalo grąžinti
Prekes Pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties
atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos. Atsisakęs nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, Pirkėjas
turi padengti tiesiogines Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas (pašto, kelionės išlaidas).
2. Grąžinti galima visas Internetinėje parduotuvėje įgytas kokybiškas Prekes, išskyrus Taisyklių
VIII skyriuje numatytą atvejį.
3. Grąžinama Prekė turi būti:

 • Nenešiota ir be išorinių dėvėjimo/sugadinimo ženklų.
 • Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos.
 • Tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta (įskaitant dovanas ir kitus priedus),
  originalioje ir tvarkingoje pakuotėje.

4. Prekė gali būti grąžinta:

 • NEMOKAMAI DifferentWe salone, esančiame adresu: Buivydiškių g. 22, 07195 Vilnius.
  Prekių grąžinimo salone laiką būtina suderinti iš anksto telefonu +370 648 91 602.
 • Siunčiant į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą, esantį Maxima, Sausio 13-osios g. 2,
  04343 Vilnius (siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas).

6. Pinigai bus grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą per 14 dienų po to, kai Pardavėjui bus grąžinta
Prekė bei apmokėtos Prekės pristatymo išlaidos.
7. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos Prekės, jei ji neatitinka šių Taisyklių VI. Dalies 3
punkte numatytų sąlygų. Tuo atveju, Prekė siunčiama Pirkėjui, o iš Pirkėjo pareikalaujamas
siuntimo išlaidų atlyginimas.

VII. NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKA
1. Įgijus netinkamos kokybės Prekę, Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir
Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatytas teises.
2. Nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos Pirkėjo rašytiniu prašymu/pretenzija, kurioje jis
privalo nurodyti priežastį (Prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta Prekė netenkina
Pirkėjo.
3. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija
patenkinama, Pirkėjui yra grąžinami pinigai.
VIII. SIUVIMO PASLAUGA
1. Internetinėje parduotuvėje įgytą Prekę, Pardavėjas gali pritaikyti individualiems Pirkėjo
poreikiams ją susiaurindamas/patrumpindamas, ar kitokiu būdu originalią Prekę pakeisdamas
pagal Pirkėjo reikalavimus.
2. Dėl Prekės pakeitimo, su Pirkėju pasirašoma siuvimo paslaugų sutartis. Sutartis pasirašoma
Pirkėjui atvykus į DifferentWe saloną, esantį adresu: Buivydiškių g. 22, 07195 Vilnius arba
atsiuntus pasirašytą sutartį el. ryšių priemonėmis el. paštu info@differentwe.com.
3. Prekės, pakeistos pagal individualų Pirkėjo reikalavimą, negrąžinamos. Joms taikomos atskiros
siuvimo paslaugų sutartyje numatytos taisyklės.
4. Pirkėjui atsisakius pasirašyti siuvimo paslaugų sutartį, Prekė negali būti modifikuojama.
5. Apie ketinimą pasinaudoti siuvimo paslauga, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu
info@differentwe.com, nurodant pageidaujamą paslaugą (pvz., susiaurinti suknelę).
6. Pardavėjas, gavęs el. laišku išreikštą ketinimą pasinaudoti siuvimo paslauga, su Pirkėju susisiekia
ir suderina šalims patogų susitikimo laiką (jei susitikimas, atsižvelgiant į aplinkybes, yra
reikalingas).
7. Jei Prekė negali būti modifikuojama atsižvelgiant į jos medžiagą, ar kitas savybes, Pardavėjas
nedelsiant informuoja apie tai Pirkėją.
8. Siuvimo paslauga apmokama siuvimo paslaugų sutartyje numatyta tvarka. Siuvimo paslauga
neįskaitoma į Internetinėje parduotuvėje nurodytą Prekės kainą ir laikoma atskira, su Prekės
pirkimu nesusijusia, paslauga.

IX. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
1. Ginčai sprendžiami derybų keliu, Pirkėjui informuojant Pardavėją apie iškilusią problemą
telefonu ar el. paštu, kaip tai nurodyta Taisyklių IV dalies 5 punkte.
2. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, prašymą / skundą dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytos
Prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai esančiai adresu:
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, telefono numeris +370 5 262 67 51,
interneto svetainė www.vvtat.lt. Taip pat – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS
platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013. EGS platforma – paprastas, efektyvus,
greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių
kylančius ginčus.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims jokių šio dokumento sąlygų,
išskyrus valstybės, vyriausybines ir teisėsaugos institucijas, kurios įstatymuose nustatyta tvarka
turi teisę gauti tokią informaciją.
2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra
sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.